تاریخ 1396/07/16         ساعت 14:29:03     گروه خبري اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

نخستین گردهمایی روسای کمیته های مربیان و داوران زورخانه ای سراسر کشور در اواخر مهرماه جاری برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، این گردهمایی روز پنجشنبه 20 مهرماه جاری در دفتر هیئت پهلوانی وزورخانه ای استان تهران (زورخانه شهید عراقی) برگزار می گردد.

بر همین اساس نشست روسای کمیته مربیان زورخانه ای از ساعت 9 صبح برگزار و نشست روسای کمیته داوران زورخانه نیز از ساعت 12 در محل نام برده شده تشکیل خواهد شد.

نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران