تاریخ 1396/09/13         ساعت 12:13:08     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

حضور رییس دانشگاه صنعتی شاهرود در گود زورخانه

پروفسور فاتح (رییس دانشگاه صنعتی شاهرود) با حضور در گود زورخانه امیرالمومنین بسطام به اجرای آیین های این ورزش ملی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون به نقل از هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان سمنان، پروفسور فاتح را اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود همراهی می کردند.

گفتنی است: ورزش پهلوانی و زورخانه ای از رشته های ورزشی اصیل ایرانی است که به واسطه اهمیت توأمان تربیت جسم و روح و آمیختگی آن با موسیقی، هنر، معماری و ... از مقبولیت بسیاری میان مسوولین و عموم مردم کشورمان برخوردار است.

نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران