تاریخ 1397/07/03         ساعت 16:07:30     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

نایب رییس فدراسیون پهلوانی: دکتر سیدعبداله سجادی (نایب رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای) در رابطه با رتبه بندی ورزشکاران و مرشدان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون رتبه بندی ورزشکاران زورخانه ای و مرشدان کشور در فدراسیون به صورررت منظم و مستمر جریان دارد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، بر همین اساس دکتر سجادی اظهار داشت: صدور رتبه و احکام مربوط به ورزشکاران از رتبه مقدماتی تا 6 بر عهده هیئت استان و از رتبه 7 تا 9 رتبه ورزشکاران را فدراسیون صادر می کند که در صدور حکم مرشدان، رتبه همه واجدین شرایط از مقدماتی تا 9 را فدراسیون صادر می نماید. نایب رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در ادامه افزود: هیئت های پهلوانی و زورخانه ای سراسر کشور پس از درخواست رتبه مرشدی و تشکیل کمیسیون ارزشیابی هیئت استان می بایست ضمن ثبت اطلاعات مورد نظر برای هر فرد متقاضی رتبه در سامانه بانک اطلاعات ورزش پهلوانی و زورخانه ای مدارک فیزیکی آنها در قالب یک پرونده که شامل معرفی نامه هیئت استان، تصویر آخرین حکم و رتبه پیشین متقاضی، آخرین مدرک تحصیلی، فرو تاییدیه عدم اعتیاد، بیمه ورزشی، 2 قطعه عکس پرسنلی، تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی و در صورت داشتن مدارک مرببیگری، داوری، مدرسی، قهرمانی کشور و حکم مسوولیت در هیئت استان یا فدراسیون می باشد را به دبیرخانه کمیسیون رتبه بندی فدراسیون ارسال نمایند. دکتر سجادی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 540 پرونده رتبه بندی مرشدان از استانهای همدان، مازندران، خراسان رضوی، کردستان، اصفهان، زنجان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، مرکزی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و فارس در فدراسیون موجود است که صدور احکام آنها در انتظار تکمیل و رفع نواقص پرونده هایشان می باشد که می بایست هیئت های استانی ضمن تماس با آقای عباس قنبری اقدامات لازم را به عمل آورند.
نظرات کاربران
نظرشما
نام
 
آدرس صندوق الکترونیکی
   
نظرات کاربران