FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی

اخبار و تازه ها

تاریخ 1400/01/18         ساعت 11:55:53     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

مسعود ملکی (سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی) بیان داشت: این فدراسیون در نظر دارد، برابر دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان " مسابقات مهارت فردی رده سنی نوجوانان" با ضوابط فنی و مقررات عمومی برگزار شود.
pahlavanivazorkhaneh

سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی خبر داد:

مسابقات مهارت های فردی نوجوانان کشور برگزار می گردد

مسعود ملکی (سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی) بیان داشت: این فدراسیون در نظر دارد، برابر دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان " مسابقات مهارت فردی رده سنی نوجوانان" با ضوابط فنی و مقررات عمومی برگزار شود. 

به گزارش پایگاه خبری ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، ملکی در این باره اظهار داشت: هر استان می بایست، از مسابقات نفرات منتخب خود ویدئو ضبط کرده تا پس از ارسال آن به دبیرخانه مسابقات که در فدراسیون مستقر می باشد توسط داوران مورد قضاوت قرار گیرد و سرانجام نفرات اول تا ششم هر وزن  به مسابقات حضوری قهرمانی کشور دعوت گردند.

سرپرست دبیری فدراسیون پهلوانی در ادامه افزود: این مسابقات در رشته مهارت فردی (چرخ تیز ، چرخ چمنی، سنگ، کباده، میل بازی) در 3 وزن  (55 -کیلوگرم ، 70- تا 55کیلوگرم ،70+ کیلوگرم) برگزار می گردد و هر ورزشکار می تواند حداکثر در 2 رشته مهارت های فردی شرکت نماید.

ملکی بیان داشت: در رشته چرخ تیز برای  وزن اول تا سوم زمان 50 ثانیه و به ترتیب حدنصاب 25، 20 و 15 ثانیه، در رشته چرخ چمنی برای وزن اول تا سوم زمان 150 ثانیه و به ترتیب حدنصاب 50، 40 و 30 ثانیه، در رشته سنگ وزن سنگ برای وزن اول تا سوم به ترتیب اوزان 20، 30 و 40  کیلوگرم، در رشته کباده وزن کباده برای وزن اول تا سوم به ترتیب اوزان 10، 12 و 14 کیلوگرم و برای رشته 2، 3 و 4 میل بازی برای وزن اول تا سوم اوزان میل های مسابقات 750 گرم در نظر گرفته شده است.

سرپرست دبیری فدراسیون زورخانه ای گفت: در این مسابقات ورزشکاران متولد یک فروردین ماه 1384 لغایت 29 اسفند ماه 1386 می توانند شرکت نمایند.

لازم به ذکر است در شرایط عمومی این مسابقات آمده است: هراستان می تواند اطلاعات و فیلم حداکثر 15 نفر از ورزشکاران منتخب رشته ها و اوزان سه گانه خود را بصورت لوح فشرده تا پایان وقت اداری  روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1400 به این فدراسیون به آدرس: تهران- خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان ورزنده- مجموعه ورزشی شهید شیرودی با  کد پستی 1573613191 ارسال نماید.                       

دیگر خبرها

در حال بارگذاری