تاریخ 1398/02/22         ساعت 11:15:52     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

pahlavanivazorkhaneh

دوره کنترل داوران کشتی پهلوانی برگزار می شود

دوره آموزشی توجیهی و کنترل داوران کشتی پهلوانی در سال 1398 برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، این دوره آموزشی در روز سه شنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه 1398 در ساختمان شماره 2 فدراسیون به نشانی تهران - میدان هفت تیر – خیابان شهید مفتح جنوبی – خیابان ورزنده – ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی، ورزشی شهید شیرودی (ساختمان سابق هیئت فوتبال استان تهران) از ساعت 8 الی 15 عصر برگزار گردد.

بر همین اساس اعلام گردیده است انجام هرگونه فعالیت داوری کشتی پهلوانی در سال 1398 منوط به شرکت در این دوره می باشد

لازم به ذکر است: یک عدد پوشه سفید رنگ، تصویر صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی، 2 قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده، صل حکم و دفترچه داوری و مربیگری (جهت تعویض و درج اعتبار الزامی می باشد)، معرفینامه از هیئت ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان مربوطه، اصل فیش واریزی به همراه تصویر به مبلغ یک میلیون ریال معادل (یکصد هزار تومان) به شماره حساب 0108972414000 نزد بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی بنام فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، مدارک مورد نیازی است که می بایست شرکت کنندگان در این دوره جهت ثبت نام همراه داشته باشند.

گفتنی است: بارگزاری سریال فیش واریزی به حساب فدراسیون در سامانه ثبت اطلاعات ورزشکاران فدراسیون الزامی می باشد.

خاطرنشان می گردد: کلیه دفترچه های داوری که تعویض نگردیده اند از درجه اعتبار ساقط می باشند.

در پایان شایان ذکر است: متقاضیان ثبت نام در این دوره می توانند تا روز شنبه مورخ 18 خردادماه 1398 با مراجعه به سامانه اطلاعات ورزشکاران فدراسیون به نشانی الکترونیکی: www.pahlevani­-fed.ir در قسمت مدیریت کارگاه با شماره شناسه 2019232589684211221105 اقدام نمایند.