تاریخ 1398/07/13         ساعت 12:27:19     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

pahlavanivazorkhaneh

اصفهان، میزبان رقابتهای فینال زورخانه ای جوانان و امید مناطق کشور

فینال مسابقات جوانان و امید قهرمانی مناطق هفت گانه کشور در سه رشته" تیمی زورخانه­ای، مهارت فردی و کشتی پهلوانی" برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه خبری ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، بر همین اساس این رقابتها از 16 لغایت 19 مهرماه سالجاری به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد که مدعیان قهرمانی در رده سنی جوانان که متولدین یکم فروردین ماه 1379 لغایت 29 اسفندماه 1381 و در رده سنی امید متولدین یکم فروردین ماه 1375 لغایت بیست و نهم اسفندماه 1375 را شامل می شوند با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

بنابراین گزارش مسابقات مهارت فردی جوانان در پنج وزن(60-/60تا70/70تا80/80تا90/90تا110 کیلو گرم ) و در رشته کشتی پهلوانی درپنج وزن ( 55تا 60-/60تا70-/70تا80-/80تا90-/90+) برگزار و در رده سنی امید نیز مسابقات مهارت فردی در پنج وزن(70-/70تا80-/80تا90-/90تا100-/100+کیلو گرم ) و مسابقات کشتی پهلوانی در شش وزن ( 55تا60-/60تا70-/70تا80-/80تا90/90تا 100-/ 100+ کیلوگرم ) برگزار می گردد.

گفتنی است: نفراتی مجوز حضوردر کشتی پهلوانی را خواهند داشت که در مسابقات مهارت فردی حداقل حدنصاب یک رشته را کسب نموده باشند و یا در رشته تیمی زورخانه ای شرکت نمایند.

خاطرنشان می گردد: هر ورزشکار تیمی زورخانه ای می تواند در 3 مهارت های فردی و یک وزن کشتی پهلوانی شرکت نماید و ورزشکاران خارج از تیم می توانند حداکثر در 2 مهارت فردی و یک وزن کشتی پهلوانی شرکت نمایند.

شایان ذکر است: مرشد می تواند ، هم رده یا یک رده بالاتر باشدو چنانچه هم رده باشد به آن ، حکم و مدال تعلق خواهد گرفت.

گفتنی است: مسابقات بر اساس آخرین مقررات و قوانین فنی فدراسیون برگزار، پذیرش براساس مقررات وزارت ورزش و جوانان و رعایت مفاد ورزشکاران بومی استان خواهد بود و ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات می بایست در سامانه جمع آوری و ثبت اطلاعات ورزشکاران این فدراسیون به نشانی: www.pahlevani­-fed.ir با شناسه(2019343760212271286119) تا روز یکشنبه مورخ 14 مهرماه 1398 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است: هر منطقه میتواند در صورت کامل بودن نفرات، شش مربی بهمراه تیم های خود اعزام نماید( رده سنی جوانان : تیمی زورخانه ای . مهارتهای فردی .کشتی پهلوانی) (رده سنی امید: تیمی زورخانه ای . مهارتهای فردی. کشتی پهلوانی)