تاریخ 1398/09/11         ساعت 08:53:11     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

pahlavanivazorkhaneh

روسای هیئت های زورخانه ای شهرستان ها در سامانه ثبت اطلاعات کنند

روسای هیئت های ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شهرستان های سراسر کشور می بایست نسبت به ثبت مشخصات فردی خود در سامانه بانک اطلاعات فدراسیون اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه خبری ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، لازم است هر چه سریعتر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27 آذرماه 1398 تمامی روسای هیئت های زورخانه ای شهرستان ها سراسر کشور با مراجعه به نشانی الکترونیکی: www.pahlevani-fed.ir ، مشخصات فردی خود را همراه با بارگزاری عکس پرسنلی(4*3) ثبت کنند.

لازم به ذکر است: روسای هیئت های استانی می بایست لیست روسای هیئت های شهرستان های آن استان را که مراحل ثبت نام اولیه را انجام داده اند به صورت نامه مکتوب به این فدراسیون اعلام نمائید تا مراحل تائید نهایی توسط کارشناسان صورت پذیرد.