تاریخ 1398/09/11         ساعت 10:02:38     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

pahlavanivazorkhaneh

مسابقات هنر مرشدی قهرمانی کشور برگزار می شود

رقابتهای هنر مرشدی قهرمانی کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، بر همین اساس در رده سنی نونهالان متولدین 29 اسفندماه 1387 لغایت یکم فروردین ماه 1385، در رده سنی نوجوانان متولدین 29 اسفندماه 1384 لغایت یکم فروردین ماه 1382، در رده سنی جوانان متولدین 29 اسفندماه 1381 لغایت یکم فروردین ماه 1379، در رده سنی رده سنی امید متولدین 29 اسفندماه 1378 لغایت یکم فروردین ماه 1375، در رده سنی رده سنی بزرگسالان (23 تا 40 سال) متولدین 29 اسفندماه 1374 لغایت یکم فروردین ماه 1358 و در رده سنی بزرگسالان (41 تا 50 سال) متولدین 29 اسفند ماه 1357 لغایت یکم فروردین ماه 1348 می توانند در این رقابتها حضور داشته باشند.

بر همین اساس در ضوابط فنی این رقابت ها آمده است که نفرات شرکت کننده در مسابقات حتماً می بایست در دوره آموزشی رتبه­بندی شرکت کرده باشند و از پذیرش استانهای فاقد رتبه بندی مرشدی سال 1398 خودداری بعمل می آید.

گفتنی است: مدت زمان اجرای برای هر نفر 12 دقیقه می باشد و تمام مرشدان شرکت کننده باید ورزش کامل زورخانه ای را انجام دهند.

لازم به ذکر است: میاندار برای مسابقات مرشدی می بایست از بین مرشدان سایر رده های سنی باشد و امتیاز صحت ورزش مرشدان دارای 12 امتیاز می باشد که به امتیازات کسب شده در بخش مسابقات مرشدی اضافه می شود. کلیه شرکت کنندگان می بایست در اجرای هنر های فردی زمان مسابقات 12 گانه انفرادی با ادوات ورزشی وزن اول رده سنی خودشان مطابق با آئین نامه مسابقات فدراسیون ورزش نمایند.

شایان ذکر است: در جدول اجرای ورزش زورخانه­ای مرشدان آمده است ترتیب حرکات بصورت اجباری می بایست انجام پذیرد و برای ورود به گود، سنگ پرس (نیم امتیاز)، سنگ غلتان (نیم امتیاز)، شنو سرنوازی شلاق، تکی، دوتایی، سه تایی (یک امتیاز)، شنو پیچ (نیم امتیاز)، نرمش زورخانه ای (به ترتیب آیین نامه مسابقات فدراسیون) (یک امتیاز)، 2 میل بازی (نیم امتیاز)، 3 میل بازی (نیم امتیاز)، 4 میل بازی (نیم امتیاز)، میل گیری آرام (یک امتیاز)، میل گیری تند (یک امتیاز)، پازدن اول (یک امتیاز)، چرخ تیز(نیم امتیاز)، چرخ چمنی (نیم امتیاز)، تک فر(نیم امتیاز)، کباده (یک امتیاز)، پای آخر (یک امتیاز)، دعا کردن (نیم امتیاز) و خروج گود که جمع کل امتیازات در این بخش می شود 12 امتیاز لحاظ گردیده است.

گفتنی است: پذیرش بر اساس مقررات وزارت ورزش و جوانان و رعایت مفاد ورزشکاران بومی استان خواهد بود و مسابقات هر رده طبق آخرین آیین نامه مرشدی مصوب که تحت وب سایت فدراسیون قابل دسترسی است برگزار می گردد.

خاطر نشان می گردد: شایسته است هیئت های استانی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 9 دی ماه 1398 نسبت به اعلام آمادگی کتبی و ارسال اسامی اقدام نمایید. هرگونه اعلام آمادگی بدون ارائه لیست پیوستی فاقد اعتبار می باشد و پس از بررسی ثبت نام ها، تیم هایی برای حضور در مسابقات مجاز می باشند که دعوتنامه دریافت نمایند.