تاریخ 1399/02/30         ساعت 15:23:06     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

نشریه و ماهنامه داخلی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تهمتن، همزمان با آیین های نکوداشت روز ملی فرهنگ پهلوانی منتشر می گردد.
pahlavanivazorkhaneh

همزمان با نکوداشت روز ملی فرهنگ پهلوانی

تهمتن خواهد آمد

نشریه و ماهنامه داخلی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران با عنوان تهمتن، همزمان با آیین های نکوداشت  روز ملی فرهنگ پهلوانی منتشر می گردد.

به گزارش پایگاه خبری ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، این ماهنامه با هدف توسعه رسانه ای فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه خانواده بزرگ این رشته اصیل و ایرانی از 20 خرداد ماه سالجاری منتشر می شود.

در اولین نسخه و ماهنامه پیش رو که با محوریت ویژه نامه 17 شوال ارائه خواهد شد، مطالب سازنده و کاربردی در خصوص موضوعات علمی، پژوهشی، فرهنگی، مصاحبه ها و گفتگو با اهالی این ورزش همچون قهرمانان، پبشکسوتان، پهلوانان و ... در اختیار جامعه بزرگ ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است: پیش از این نخستین نشست هماهنگی میان مسوولین فدراسیون و هیئت تحریریه این ماهنامه با حضور مجتبی جوهری (رییس فدراسیون) و محمدجعفرپور (دبیرکل فدراسیون) در ساختمان شماره 2 فدراسیون برگزار شده بود/

 

  

pahlavanivazorkhaneh
pahlavanivazorkhaneh
pahlavanivazorkhaneh
pahlavanivazorkhaneh
pahlavanivazorkhaneh