تاریخ 1399/03/01         ساعت 10:48:39     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

آقای جلیل طوقی (رییس شورای پشکسوتان استان اردبیل) گفت: همه رویدادهای در ورزش زورخانه ای یک طرف، آیین ملی پدران گود یک طرف، پیشنهاد می کنم این رویداد ارزشمند در سطح استان ها نیز برگزار گردد.
pahlavanivazorkhaneh

جلیل طوقی در هفته زورخانه ای استان اردبیل عنوان کرد:

هیئت های پهلوانی رویداد پدران گود را به صورت استانی برگزار کنند

آقای جلیل طوقی (رییس شورای پشکسوتان استان اردبیل) گفت: همه  رویدادهای در ورزش زورخانه ای یک طرف، آیین ملی پدران گود یک طرف، پیشنهاد می کنم این رویداد ارزشمند که از ابتکارات فدراسیون بوده و در سطح ملی برگزار می گردد نیز توسط هیئت های پهلوانی و با کمک نهادهای مختلف همچون اداره کل ورزش و جوانان در سطح استانی برگزار شود و هر ساله به مقام و منزلت پیشکسوتان استان ها در برنامه ای ویژه ارج گذاشته شود.

به گزارش پایگاه خبری ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، جلیل طوقی در ادامه گفتگوی خود اظهار داشت: برای توسعه این رشته ملی در استانها اتفاقات خوبی می افتد اما برخی اوقات دیده شده است جلسات خوب مختلفی برگزار می شود ولی خروجی خاصی ندارد. با توجه به اینکه وقت گذاشته می شود و نیروی انسانی با اشتیاق به پای کار می آیند در اصل باید مصوبات این جلسات عملیاتی شود که متاسفانه خبری از آن نیست. باید از سوی مسوولین هیئت کمی جدیت نشان داده شود و اموری که به عنوان مصوبه جلسات است برای به ثمر رسیدن نتیجه های مطلوب در جهت توسعه این ورزش پیگیری شود.

رییس شورای پیشکسوتان زورخانه ای استان اردبیل شایان ذکر شد: از زمانی که آقای محمدشهباز علیزاده به عنوان سکان دار این رشته در استان اردبیل انتخاب شده اند به خوبی مشهود است که عاشقانه برای این ورزش در استان فعالیت می کند و از عملکرد و ارتقاء رتبه استان در کشور مشخص است که کارآیی این هیئت نسبت به گذشته بالاتر رفته است.