تاریخ 1397/09/10         ساعت 17:18:30     گروه خبری اخبار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای

pahlavani va zurkhaneh

قهرمانان المپیاد استعدادهای برتر پهلوانی و زورخانه ای مشخص شدند

المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در رشته های تیمی زورخانه ای، مهارت های فردی و کشتی پهلوانی در رده سنی 12 تا 15 سال که متولدین یازدهم دی ماه 1382 تا یازدهم دی ماه 1385را شامل می شوند طی روزهای 4 تا 7 دی ماه در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، در این رقابتها که در آستانه گرامیداشت چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی پیگیری می شد بیش از 750 رقابت میان بیش از 270 ورزشکار شرکت کننده از استانهای اصفهان، مازندران، فارس، کردسنان، بوشهر، همدان، خراسان جنوبی، یزد، خراسان رضوی، کرمانشاه، قزوین، اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران، لرستان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، زنجان، گلستان و قم برگزار شد.

بر همین اساس شرکت کنندگان و مدعیان قهرمانی با یکدیگر در سه رشته تیمی، مهارت های فردی در پنج وزن 30-، 35-، 42-، 50-، و 80- و در رشته کشتی پهلوانی در شش وزن 30-، 35-، 42-، 50-، 60- و 80- به صورت مرحله ای رقابت پرداختند که سرانجام نفرات برتر این دوره از رویداد های جذاب زورخانه ای کشور معرفی گریدد.

در رشته تیمی زورخانه ای

1. خراسان جنوبی، 2. یزد، 3. اصفهان و سوم مشترک. تهران

در رشته سنگ

سنگ منفی 30 کیلوگرم: 1. پیمان رفیعی(فارس)، 2. سینا نصیری(کردستان)، 3. مصطفی ملایی(خراسان جنوبی)

سنگ منفی 35 کیلوگرم: 1. ماردین ابراهیمی(کردستان)، 2. حسین رضوانی(خراسان جنوبی)

سنگ منفی 42 کیلوگرم: 1. نیما فلاح(یزد)، 2. مهدی غرایی(فارس)، 3. مهرداد مهردادی(کردستان)

سنگ منفی 50 کیلوگرم: 1. مبین بالود(کردستان)، 2. محمدرضا شعبانی(فارس)، 3. سیدعلی اکبر ساداتی(یزد) و سوم مشترک حسین مومنی (همدان)

سنگ منفی 80 کیلوگرم: 1. مهدی قویمی (فارس)، 2. سیدمهدی حسینی(اصفهان)، 3. رحمان رحیمی(تهران) و علیرضا بهمنی (کرمانشاه)

در رشته کباده

کباده منفی 30 کیلوگرم: 1. محمدرضا ترابی(فارس)، 2. امیررضا گل محمدی(قم)، 3. سینا نصیری(کردستان)

کباده منفی 35 کیلوگرم: 1. محسن رضوانی(خراسان جنوبی)، 2. قاسم ستونی زاده(فارس)، 3. سیدامیرحسین سیدی(تهران) و سوم مشترک. امیرمحمد توکلی(مرکزی)

کباده منفی 42 کیلوگرم: 1. نیما فلاح(یزد)، 2. حامد حیدری(زنجان)، 3. علیرضا حامدی(فارس)

کباده منفی 50 کیلوگرم: 1. آرتین زندی(کردستان)، 2. امیرحسین دهقانی(یزد)، 3. امیرحسین فرهودی(فارس) و سوم مشترک. آرین کریمی(قزوین)

کباده منفی 80 کیلوگرم: 1. احمدرضا عباسی(فارس)، 2. حمید یوسفی(اصفهان)، 3. اهورا شریف پوریان(کردستان) و سوم مشترک. آرمین عالیشاه(مازندران)

در رشته چرخ چمنی

چرخ چمنی منفی 30 کیلوگرم: 1. میلاد کریم زاده(اصفهان)، 2. متین مرادی(کردستان)، 3. محمدصادق حاجی آبادی(خراسان جنوبی)

چرخ چمنی منفی 35 کیلوگرم: 1. محمدصادق هادی پور(اصفهان)، 2. سجاد مسعودی(مرکزی)، 3. محمدصالح قلاح(خراسان جنوبی)

چرخ چمنی منفی 42 کیلوگرم: 1. عرفان باباعلی دولابی(تهران)، 2. یاسین نظری(کرمانشاه)، 3. مهدی غرایی(فارس) و سوم مشترک. علی غفاریان(اصفهان)

چرخ چمنی منفی 50 کیلوگرم: 1. محمد ارباب(اصفهان)، 2. علیرضا حیدرپور(تهران)، 3. امیررضا چیره(کرمانشاه) و سوم مشترک. امیرحسین دهقانی(یزد)

چرخ چمنی منفی 80 کیلوگرم: 1. سیدحسن تقدسی(یزد)، 2. اصغر محمدحسنی(بوشهر)، 3. سیدعبدالحسین حسینی نسب(کرمانشاه) و سوم مشترک. مهدی محبی(اصفهان)

در رشته چرخ تیز:

چرخ تیز منفی 30 کیلوگرم: 1. محمدامین فعلی زاده(کردستان)، 2. محمدصادق حاجی آبادی(خراسان جنوبی)، 3. محمدمهدی برزگر(یزد) و سوم مشترک. میلاد کریم زاده(اصفهان)

چرخ تیز منفی 35 کیلوگرم: 1. سجاد مسعودی(مرکزی)، 2. محمدصادق هادی پور(اصفهان)، 3. سیدحسن طائفی(خراسان جنوبی) و سوم مشترک. مرتضی مرادآبادی(تهران)

چرخ تیز منفی 42 کیلوگرم: 1. یاسن نظری(کرمانشاه)، 2. عرفان باباعلی دولابی(تهران)، 3. مهدی باقری(زنجان) و سوم مشترک. ابوالفضل حاجیان(کردستان)

چرخ تیز منفی 50 کیلوگرم: 1. محمد ارباب(اصفهان)، 2. امیر چیره(کرمانشاه)، 3. پوریا ایزدی(خراسان جنوبی)

چرخ تیز منفی 80 کیلوگرم: 1. سیدحسن تقدسی(یزد)، 2. امیرحسین آقایی(فارس)، 3. علی حیدری(کردستان) و سوم مشترک. امیرمحمد حسنی (بوشهر)

در رشته میل بازی

میل بازی منفی 30 کیلوگرم: 1. محمدمهدی برزگر(یزد)، 2. محمد امیری(اصفهان)، 3. امیرچهکندی(خراسان جنوبی)

میل بازی منفی 35 کیلوگرم: 1. محمدامین گشول(اصفهان)، 2. علی زارع(یزد)، 3. ابوالفضل حسینی مقدم(خراسان جنوبی)

میل بازی منفی 42 کیلوگرم: 1. محمدحسین خاکی(فارس)، 2. امیرحسین چوپانی(خراسان جنوبی)، 3. علی حسین پور(اصفهان)

میل بازی منفی 50 کیلوگرم: 1. مهدی بیات(اصفهان)، 2. امیرحسین خدادادی(خراسان جنوبی)، 3. متین مرادکریمی(کردستان)

میل بازی منفی 80 کیلوگرم: 1. عرفان مقدس(خراسان رضوی)، 2. امیرعباس طهماسبی(فارس)، 3. حسین ده ده جانی(کردستان)

در رشته کشتی پهلوانی منفی 30 کیلوگرم:

1. امیررضا گل محمدی(قم)، 2. محمدامین فعلی زاده(کردستان)، 3. محمدمهدی برزگر(یزد) و سوم مشترک. مصطفی ملایی(خراسان جنوبی)

در رشته کشتی پهلوانی منفی 35 کیلوگرم:

1. ماردین ابراهیمی(کردستان)، 2. محمدحسین چگینی(مرکزی)، 3. محمدامین گشول(اصفهان) و سوم مشترک. حسین رضوانی(خراسان رضوی)

در رشته کشتی پهلوانی منفی 42 کیلوگرم:

1. محمدامین یوسفی(قم)، 2. محمد حاجی ابادی(خراسان جنوبی)، 3. پوریا عاطف(مازندران) و سوم مشترک. علیرضا زابلی(سیستان و بلوچستان)

در رشته کشتی پهلوانی منفی 50 کیلوگرم:

1. امیررضا خدابخشی(کرمانشاه)، 2. سامان بهره ور(خراسان رضوی)، 3. معین بالود(کردستان)

در رشته کشتی پهلوانی منفی 60 کیلوگرم:

1. مهدی محبی(اصفهان)، 2. مانی عبدهو(کرمانشاه)، 3. علی حیدری(گردستان) و سوم مشترک. محمدامین گرگی(سیستان و بلوچستان)

در رشته کشتی پهلوانی منفی 80 کیلوگرم:

1. اسماعیل رسولی(مرکزی)، 2. امید کریمی(کردستان)، 3. سیدمهدی حسینی(اصفهان) و سوم مشترک. موسی میرشکار(سیستان و بلوچستان)

گفتنی است: تیم استان اردبیل با نظر کارشناسان فنی و اجرایی فدراسیون به عنوان تیم اخلاق المپیاد استعدادهای برتر ورزش پهلوانی و زورخانه ای انتخاب و پخش زنده جریان این رقابتها از شبکه استانی قم از دیگر حواشی مثبت این مسابقات محسوب می شد.
نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :