FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی

جزوات درسی

 ۱- برای دانلود جزوه درسی آشنایی با رشته های ورزشی اینجا کلیک کنید 

۲- برای دانلود جزوه درسی تاریخچه بازی های المپیک  اینجا کلیک کنید 

۳- برای دانلود جزوه اصول سرپرستی آقای شریفی  اینجا کلیک کنید

۴- برای دانلود جزوه اهداف گرم کردن یا آماده سازی بدن آقای شهری اینجا کلیک کنید 

۵- برای دانلود جزوه  حقوقی ورزشی  خانم آزاد اینجا کلیک کنید