FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1397/09/14         ساعت 11:23:46     گروه خبری مهم‌ترین گفتار

ورزش باستانی زیبا و هنری است . . . این ورزش را ترویح کنید . . .
مقام معظم رهبری ( دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19 آذرماه 1392) : ورزش باستانی زیبا و هنری است . . . این ورزش را ترویح کنید . . .