FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1399/03/24         ساعت 11:46:17     گروه خبری اخبار استانی

عطر افشانی گلزار شهدای سمنان در هفته فرهنگ پهلوانی

حاج عبدالرضا زیاری نایب رئیس هیات پهلوانی و زورخانه شهرستان سمنان به اتفاق اعضای هیات پهلوانی و زورخانه ای و ورزشکاران زورخانه شهیدان بستان سمنان به مناسبت هفته ترویج فرهنگ پهلوانی به دیدار خانواده معظم شهید اعلایی رفتند و از مقام شهید تجلیل نمودند همچنین با حضور در گلزار مطهر شهدای سمنان برنامه غبار روبی و عطر افشانی را انجام دادند