FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1399/03/24         ساعت 12:27:16     گروه خبری اخبار استانی

ورزش زورخانه ای و پهلوانی پیشران سند توسعه شهرری

حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در جلسه شورای ورزش شهرستان، ورزشکاران ری را پیش گام در عرصه های مختلف قهرمانی دانست .

به گزارش خبرگزاری برنا تهران ؛ حسین توکلی کجانی گفت: ری از دیرباز مهد قهرمانان و افتخار آفرینان مطرح در سطح بین المللی و ملی بوده است ، جا دارد از همین جا ضمن یاد این عزیزان خداقوتی هم  به قهرمانان حاضر در جلسه  گفته شود.

فرماندار ویژه شهرستان ری ادامه داد: متاسفانه به دلیل محدودیتهایی که بحث کرونا ایجاد کرد از دستیابی به  اهدافی که برای سال جدید در بخش ورزش ترسیم کرده بودیم کمی عقب هستیم، اما باید در مجموعه اداره ورزش با برنامه ریزی صحیح اتفاقات خوبی به منظور پیشرفت توسعه ورزشی  رقم بخورد.

وی افزود: تنها شهرستانی در استان تهران هستیم که بعد از مطالعات مشاورین به منظور تهیه سند توسعه شهرستان، ورزش زورخانه ای و پهلوانی را پیشران سند توسعه شهرری دیده شده است.

او در پایان گفت: ما مربیان ارزنده ای نیز در سطوح مختلف ملی و بین المللی داریم که لزوم توجه به این عزیزان باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم بیش از بیش به توسعه ورزش قهرمانی شهرستان و معرفی قهرمانان در همه زمینه ها به جامعه ورزش کمک کنیم.