FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1399/10/15         ساعت 08:32:45     گروه خبری اخبار استانی

عباس جلیلیان(دبیر هیئت ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی) با مجتبی جوهری (رییس فدراسیون)، سیدعبدالله سجادی (نایب رییس فدراسیون) و محمد جعفرپور (دبیرکل فدراسیون) دیدار داشتند.
تصویر

احکام رتبه ورزشکاران خراسان رضوی پیگیری شد

عباس جلیلیان(دبیر هیئت ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی) با مجتبی جوهری (رییس فدراسیون)، سیدعبدالله سجادی (نایب رییس فدراسیون) و محمد جعفرپور (دبیرکل فدراسیون) دیدار داشتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی، این دیدار در ساختمان شماره 2 فدراسیون صورت پذیرفت.

بر همین اساس جلیلیان در این دیدار به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در رابطه با توسعه این رشته ملی در میان عموم مردم توسط هیئت استان خراسان رضوی ارائه نمود.

بحث و تبادل نظر در رابطه با وضع موجود ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان خراسان رضوی، پیگیری و بررسی پرونده رتبه بندی ورزشکاران استان خراسان رضوی برای دریافت حکم و رتبه ورزشی خود از دیگر موارد مهمی بود که توسط دبیر هیات استان خراسان رضوی در فدراسیون پیگیری شد.