FIPZ

فدراسیون پهلوانی

حمایت از کالای ایرانی
تاریخ 1400/02/29         ساعت 15:56:06     گروه خبری اخبار استانی

شورای هماهنگی ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی در استان تهران تشکیل جلسه داد.
تصویر

 

ستاد ترویج  فرهنگ پهلوانی استان تهران تشکیل جلسه داد

شورای هماهنگی ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی در استان تهران تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه خبری ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، در روز دوشنبه ساعت ۱۶ تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه۱۴۰۰ جلسه شورای هماهنگی ستاد ترویج  فرهنگ پهلوانی استان تهران با حضور نمایندگان ارگانها و نهادهای دولتی در مقر هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران برگزارشد.

در این جلسه نمایندگان معاونت قرآنی و فرهنگی وزارت ارشاد، روابط عمومی وزارت ارشاد، اداره ورزش زندانهای استان تهران ، فرمانده بسیج اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ، هیئت پهلوانی و زورخانه ای نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا ،کمیته پارا زورخانه،   نماینده بنیاد شهید تهران، هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران حضور داشتند که تصمیماتی جهت انجام هر چه با شکوهتر این هفته اتخاذ گردید.